Huisregels & Huurvoorwaarden

Hartelijk welkom in het Kiezelhuys.

 

Om het verblijf in het Kiezelhuys voor u zo aangenaam mogelijk te laten verlopen hebben we enkele huisregels opgesteld.

 

  1. Het Kiezelhuys is een rookvrije accommodatie en het is daarom niet toegestaan om binnenshuis te roken.
  2. Gelieve de meubels en inventaris niet te verplaatsen dit kan onnodig schade veroorzaken.
  3. Het rioolsysteem is kwetsbaar, uitsluitend toiletpapier in de wc gooien. Natte toiletdoekjes, maandverband kunt u in de pedaalemmer plaatsen.
  4. Geen open vuur maken in de tuin.
  5. Huisdieren zijn enkel na overleg toegestaan, ze mogen niet op de stoelen of de bedden liggen. Let u er op dat uw huisdier de tuin niet beschadigd. Uw huisdier in de tuin uitlaten is niet toegestaan.
  6. In verband met de omliggende panden verzoeken we u tussen 22uur savonds en 7 uur smorgens rust en stilte in acht te nemen.
  7. Meldt u eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk na aankomst zodat u daarvoor niet aansprakelijk wordt gesteld. Veroorzaakt u zelf schade meldt dit dan ook zo spoedig mogelijk zodat we het kunnen repareren voor andere gasten arriveren.
  8. Lege flessen kunt u kwijt in de glascontainer tegenover de Spar. Vuilniszakken worden elke 14 dagen op vrijdag opgehaald. Bij een langer verblijf kunt u ze in de grijze kliko in de schuur deponeren. Bij een verblijf van enkele weken graag de kliko op vrijdag aan de straat zetten (terneuzensestraat).
  9. Hebt u vragen, bel gerust 0115-618313, 0629022131 of 0654225226

 

 

We wensen u een fijn verblijf in het Kiezelhuys.

 

Huurovereenkomst

1. BETALING

Om uw reservering definitief te maken vragen we u binnen 48 uur na reservering een aanbetaling te doen van 100 €. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvangstijdstip van de huurperiode betaald te zijn. Wanneer er minder dan 2 weken tussen reservering en aankomst is, zal het volledige bedrag voldaan moeten worden, uiterlijk 48 uur na reservering en altijd voor aanvang van de huurperiode.

De huurovereenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de huurder de aanbetaling van 100 €, dan wel de volledige huursom, 48 uur na reservering heeft voldaan.

Niet tijdige of onvolledige betaling geeft ons het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen. Reeds gedane aanbetalingen worden in dat geval niet geretourneerd. Door te reserveren verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Betaling kan gedaan worden naar IBAN: NL30 INGB 0006886771 tnv Mw. Y.Kiel

 

2. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERHUURDER.

Verhuurder heeft zich door ondertekening van deze overeenkomst verplicht het gehuurde op de overeenkomstige datum netjes en in goede staat aan huurder op te leveren.

Verhuurder sluit een deugdelijke brandverzekering af voor huis en inventaris, mede ten behoeve van huurder.

 

3. RECHTEN EN VERPLICHTIGEN HUURDER.

Huurder verklaart zich met de ligging, indeling en staat van onderhoud van het gehuurde bekend en zal gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.

Huurder zal het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan noch daarin meer personen doen verblijven dan in deze overeenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de huurder.

Huurder zal het gehuurde netjes en proper bewonen, waarbij huurder aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, schade of verlies van inventaris tijdens de huurperiode.

Huurder zal het gehuurde met inventaris na de huurperiode schoon opleveren.

Huisdieren mogen uitsluitend na overleg met huurder meegebracht worden.

 

4. ALGEMEEN.

Het ter beschikking stellen van het gehuurde aan huurder geschiedt door overhandiging van de sleutels nadat de volledige huursom is voldaan.

Eventuele klachten met betrekking tot het gehuurde dienen direct bij aanvang gemeld te worden en verhuurder wordt in de gelegenheid gesteld om een en ander zo spoedig mogelijk op te lossen. Huurder is verplicht alles te doen om schade aan gehuurde en inventaris daarbij te beperken.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen veroorzaakt tijdens het verblijf in het gehuurde.

Huurder neemt ten minste twee dagen voor aankomst contact op met verhuurder omtrent aankomsttijd

 

5. ANNULEREN.

Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd door huurder, dan wel indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat, dan wel indien huurder het gehuurde niet tijdig betrekt (voor 23 uur op de dag van aanvang van de huur) is de huurder de totale huursom verschuldigd.

 

6. GESCHILLEN

Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en waarin deze huurvoorwaarden niet voorzien, kunnen te allen tijde aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

 

HUUROVEREENKOMST

 

Huurder en verhuurder verklaren dat zij de volgende verhuurovereenkomst zijn aangegaan met betrekking tot het vakantie verblijf in Het Kiezelhuys.

Het door u gereserveerde vakantie verblijf bestaat uit: woonkamer met eethoek en open keuken, badkamer met douche en toilet, slaapkamer met twee eenpersoons bedden.

Tuinkamer met tv en schotelantenne, wifi, radio/cd/dvd speler.

De vakantieaccommodatie is bestemd voor maximaal twee personen.